KIINTEISTÖKAUPAT LISÄÄVÄT KÄYTTÖTALOUSKULUJA

Miksi Kouvolan kaupungin kiinteistöjen myynti Hemsölle tulee kalliiksi kuntalaisille? Sopimuksen vuokrat on määritetty kaupungin käytössä olevista sisäisistä vuokrista. Nämä vuokrat ovat niin sanotusti kustannusneutraaleja kaupungin sisällä, mutta kun ne menevät ulkopuolisille, eivät ne enää sitä ole.

Raha siirtyy pois kaupungilta, aina ulkomaille asti. Sisäiset vuokrat eivät täysin vastaa todellisia kuluja vaan ovat näitä selkeästi suuremmat. Syyskuussa 2021 tehtiin päätös nostaa sisäisiä vuokria niin, että pääomavuokrat nousivat 48 prosenttia ja ylläpitovuokrat 26 prosenttia. Kokonaisuudessaan nousua oli 38 prosenttia. Tästä päätöksestä varmasti ruotsalainen sijoitusyhtiö hieroo hymy huulilla karvaisia käsiään.

Sisäisiin vuokriin on myös pääomavuokrien osalta leivottu sisään kiinteistön 6 prosentin arvonnousuodotus. Pelkästään tämä tuplaa vuokran 12 vuoden sisällä. Pääomavuokrien määrittämisessä on käytetty konsulttiyhtiö Trellum consulting oy:n suuntaa antavaa taulukkolaskentaohjelmaa, RT-kortiston ohjeellista kiinteistöjen käyttöikää sekä kunnossapitojaksojen määrittämistä. Nämä eivät välttämättä vastaa todellisia kustannuksia, etenkään jo käytössä olevien kiinteistöjen osalta.

On totta, että poistot poistuvat, mutta ne tulevat käyttötaloudessa maksettavaksi vuokrien muodossa. Poistojen ongelma on se, että remontti tai uudisrakennus tulee maksettavaksi urakoitsijalle rahana urakan aikana tai sen päättyessä. Tämä jo maksettu raha, eli kaupungin kulu, jaksotetaan kirjanpidossa usean vuoden ajalle, vaikka itse raha on luovutettu pois kaupungilta jo aikoja sitten.

Yrityksille tästä on hyötyä, koska ne voivat vähentää kulua usean vuoden aikana verotuksessa. Kaupungilla ei ole maksettavia veroja, joista nämä voisi vähentää. Pelkästään tämä vääristää kaupungin talouden kantokykyä ja kumuloituu ajan saatossa, etenkin jos investointien määrä suhteessa poistoihin muuttuu.

Tämä kauppa lisää meidän käyttötalouskulujamme merkittävästi – juuri niitä kuluja, joita halusimme vähentää. Kuka tämän sitten maksaa? Sinä veronmaksajana maksat, ulkomaille.