IKääntyneiden palvelujen tulevaisuus

Julkaistu 22.3.2023 PK/Ankkuri lehdessä

Näissä vaaleissa ei juurikaan ole puhuttu ikääntyneiden tulevaisuudesta tai asemasta. Tulee muistaa vanha sanonta, ”perästä tulette ennemmin kuin arvaattekaan.” Me keski-ikäiset ja nuoret olemme myös ennemmin tai myöhemmin ikääntyneiden joukossa. Millaisen vanhuuden sinä haluaisit itselläsi olevan? Kymenlaakson väkimäärä vähenee noin 15.000 hengellä vuosikymmenen loppuun ja samalla ikääntyneiden ja yli 75 vuotiaiden määrä lisääntyy 7.000 henkilöllä. Tämä suuntaus on sama koko maassa. Tämä tarkoittaa, että muistisairaiden määrä tulee kasvamaan, samoin heidän, jotka eivät itse selviä omassa arjessaan. Ikääntyvien määrän lisääntyessä tulemme siis tarvitsemaan enemmän palveluja ja tehostettua palveluasumista.

Miten sitten takaamme arvoisensa elämän myös vanhemmille sukupolville? Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää ikääntyneiden palvelut. Olemme kroonisessa talousongelmassa, Hyvinvointialueen taloutta tulisi sopeuttaa noin 80 miljoonalla eurolla seuraavan muutaman vuoden aikana. Vuoden alusta palveluasumisen jonoja purettiin hyvinkin nopeasti 3 miljoonalla eurolla ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Vuoden alkupuolella palveluasumista kilpailutettiin ja kustannukset nousivat yli 4 miljoonaa euroa aikaisempaan. Kustannusten nousu on kaikilla toimialoilla väistämätöntä. Tarvitsemme myös huomattavasti enemmän omaa tuotantoa, omia yhteisöllisen asumisen yksiköitä. Tällaista yksikköä ollaan muun muassa Kuusankoskelle suunnittelemassa, mutta ennen kuin se on valmis, on vuosia vierähtänyt. Jälkiviisaana voidaan todeta, että esimerkiksi Mäkikylän lakkauttaminen oli virhe ja siksi sitä vastustimmekin.

Tarvitsemme ennaltaehkäisyä, virikkeistä arkea pitää yllä toimintakykyä ja tarvitsemme kotihoidon vahvistamista. Tarvitsemme myös riittävän määrän yhteisöllisen asumisen yksiköitä. Näissä kaikessa on kyettävä huomioimaan myös erityisryhmät. Ei pidä myöskään unohtaa meidän vähävaraisten vanhusten hyvin matalia eläkkeitä. Eläkkeiden alarajaa on kyettävä nostamaan, niin että sillä tulee toimeen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että joltakin toiselta luukulta tarvitsee hakea rahaa, jotta pärjää arjessa. Järjestelmään on yksinkertaistettava. Kaikki tämä maksaa, mutta on päättäjien tehtävä arvottaa asioita ja huomioida suomalaisten tarpeet ennen muun maailman halaamista. Tämä on välttämätöntä, jotta takaamme arvoisensa elämän myös meidän vanhuksille.