Suomen on tehtävä pitkäjänteinen energiastrategia

Julkiastu Kouvolan Sanomat 6.3.2023

Kulunut vuosi on näyttänyt, että olemme tehneet strategisia virheitä energiapolitiikkamme suhteen. Äänekkäät vähemmistöt ovat jarruttaneet merkittäviä hankkeita energiaomavaraisuuden turvaamiseksi ja taas toisaalta edistäneet sellaisia ideologiasia hankkeita, jotka tuottavat vain sattumavoimaa. Olemme poistaneet vuoden 2016 jälkeen ideologisilla ratkaisuilla energiatuotantoa melkein kahden Olkiluoto kolmosen verran. Mitään energiantuotantoa ei tulisi poistaa ennen kuin korvaavat ja yhtä kustannustehokkaat järjestelmät ovat jo rakennettu. Tämä ideologinen ja ylikireä ilmastopolitiikka on ajanut meidät karmeaan tilanteeseen.

Tuulivoima on sattumavoimaa ja pahimmillaan tuotanto voi olla tuulettomina pakkaspäivinä, jolloin sähkön tarve on suurin, vain muutamia MWh koko maassa. Onko järkeä rakentaa tuulivoimaa ja samalla yhtä suuri määrä muuta sähkötuotantoa, korvaamaan tuulettomien päivien sähköntarve? Tästä tullee yli kaksinkertaiset kustannukset, joten herää kysymys miksi rakentaa tuulivoimaa lainkaan. Sama koskee aurinkovoimaa, joka etenkin talvella tuottaa minimaalisen vähän sähköenergiaa. Puhumattakaan valtavista betonimääristä tuulivoimaa rakennettaessa, puiden kaadosta tai kantaverkon vahvistamisesta. Näiden kustannukset, sekä säätövoimavelvoite tulisi olla rakennuttajan vastuulla.

Jotta kykenemme turvaamaan energiaomavaraisuutemme ja energiahuoltovarmuuden meidän on tehtävä pitkäjänteinen energiastrategia. Turvetta, kivihiiltä tai vesivoimaa ei tule sulkea pois pelkillä ideologisilla päätöksillä. Uusia mahdollisuuksia on toki tutkittava. Aivan ensimmäisenä meidän kuitenkin tulee irtautua pohjoisen kansalle vahingollisesta päästökaupasta, sekä yhteiseurooppalaisesta sähköpörssistä. Meidän on rakennettava ydinvoimastrategia ja edistettävä etenkin mikroydinvoimaloiden, jota Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) suunnittelee kaukolämmön tuotantoon. Myös sähköntuotantoon tarkoitettuja keskikokoisia ydinvoimaloita on lisättävä.

Suomi on rakennettu suomalaisia ja oman kansan elintasoa varten. Kilpailukykyistä, maalaisjärjen omaavaa energiapolitiikkaa on tehtävä suomalaisten etu edellä.