Suomen puolustus, NATO ja monikansalliset joukot

Vaikuttaa siltä, että Kouvolan kansanedustajilla on hyvin ohkainen ymmärrys Suomen turvallisuudesta tai yhteistoiminnasta muiden maiden kanssa, vaikkapa Nato-kysymyksessä. On myös huolestuttavaa, jos puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänenkin puhuu Satakunnan puolesta. Toki Porin Prikaatissa on Kriisinhallintakeskus, joka vastaa Suomen rauhanturvaajien koulutuksesta.

Kaakkois-Suomessa on Suomen rauhanajan koulutuksen ja infran sotilaallinen painopiste. Meillä on Maavoimien esikunta Mikkelissä, sekä Karjalan Prikaati, joka on maan iskukykyisimpien joukkojen tuottaja Vekaranjärvellä. Utin Jääkärirykmentti, joka on erikoisjoukkojen koulutuskeskus ja ilmavoimien tukikohta, sekä Lappeenrannan ja Haminan varuskunnat, jotka tuottavat korkeatasoista johtajakoulutusta. Logistiikkarykmentin esikunta Kouvolassa ja Raja- sekä Merivartiokoulu Immolassa Imatralla. Imatralla kouluttaa myös rajan erikoisjääkäreitä. Unohtaa ei myöskään pidä rannikkoaluetta tai ilmavoimia. Tämän lisäksi alueellinen maanpuolustustyö ja reserviläistoiminta on erittäin aktiivista.

Kun puhutaan mahdollisesta sijoittumisista ja infrasta, tulee miettiä mitä meillä jo on. Utissa on mahdollisuudet ilmakuljetuksille, erikoisjoukoille ja tiedustelulle, sekä yhteistyölle rajan joukkojen kanssa. Raskaampien joukkojen, muun muassa panssarijoukkojen, tukeutumisen huoltojärjestelmät ja tilat löytyvät Vekaranjärveltä. Täysin uuden varuskunnan perustaminen ei ole järkevää.

Mikä merkitys sitten olisi Nato-joukoilla Suomessa? Merkitys on ennen kaikkea ennaltaehkäisevä. Suomen on aina luotettava omaan vahvaan puolustukseen ja maaperällemme tuskin tultaisiin sijoittamaan suuria määriä ulkomaisia joukkoja. Ennaltaehkäisy perustuu siihen, että jos vihollinen hyökkää alueellemme, on vastassa myös heti monikansallisia joukkoja, joiden kanssa se joutuu taisteluun. Tämä laukaisee vastareaktion esimerkiksi Isossa Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Jos heidän joukkojansa vastaan hyökätään Suomessa, on hyökkääjä sodassa myös kyseistä maata vastaan. Joukkojen on oltava jo rauhanaikanakin lähellä etulinjaa. Meidän sotilaallinen uhkamme ei tule lännestä, vaan idästä. Siksikin on tärkeää, että monikansallisten joukkojen sijoituspaikat olisivat vahvasti Kaakkois-Suomessa.