Omaisuuden myynnin kiima

Julkaistu PK/Ankkuri 22.2.2023 Kun keinot ja järki loppuu alkaa myynti. Vuosien ajan olemme syöneet kuormasta ja eläneet velaksi ilman huolta huomisesta. Nyt on alkanut taas se kiima, jossa satunnaisilla erillä yritetään paikata surkeaa taloudenpitoa. Valtion talouden osalta hyviä esimerkkejä ovat Soneran myynti, sähköverkko Carunalle tai Kemira GrowHow’n myynti, puhumattakaan kaivosoikeuksien luovutuksesta pilkkahintaan. Osataan sitä ostaakin, miljardeilla tyhjää ilmaa Saksasta…

Lue lisää

AJATUKSIA KAUPUNGIN TALOUDESTA

Julkaistu KS 11.12.2022 Millainen kaupunkimme on 10 vuoden kuluttua? Kouvola, kuten monet muutkin kaupungit, ovat eläneet satunnaisilla erillä, eli ylimääräisillä valtionosuuksilla (mm. koronatuet) ja myymällä omaisuutta, sekä velanotolla. Velka on kuin vihervasemmiston unelmavävy, sitä ei ole edes suunnitelmissa tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan pois. Vuosien varrella on myös tehty monenmoisia investointeja, joiden tulokset ovat kaupungin taloudelle olleet hyvin negatiiviset. Voidaankin todeta,…

Lue lisää

LÄHTIKÖ HYVINVOINTIALUEEN PALKAT LAPASESTA

Julkaistu KS, ANK/PK ja muita lehtiä Ensi vuoden alusta aloittaa työnsä uusi julkishallinnon porras eli hyvinvointialueet. Olimme vuodesta 2009 tähän päivään tilanteessa, jossa läänien lakkauttamisen jälkeen meillä oli periaatteellisesti kaksi julkishallinnon porrasta, kunnat ja valtio. Julkishallinnon tehtävät, vaatimukset ja rahoitus tulevat laista. Liikkumavara ja luovuus ovat siis jokseenkin pieniä. Kymenlaakson hyvinvointialueen hallitus päätti korottaa ylemmän johdon palkkoja noin 10…

Lue lisää

ENERGIAN SÄÄSTÖÄ

KS 25.10.2022 Kaupunginhallitus päätös, jonka mukaan toimialojen tulee säästää 3 miljoonaa euroa rahaa energiakustannuksista, on epäselvä ja ongelmallinen. Ensinnäkin tällä päätöksellä halutaan säästää rahaa – ei energiaa tai sähkönkulutusta. Sähkön hinta on vaihdellut rajusti, ja sen kulutuksesta maakaasun lisäksi tulee suurimmat kustannukset. Onneksi maakaasusta on pyritty eroon ja siirrytty osin jopa takaisin öljylämmitykseen. Toisekseen säästyvä rahamäärä on täysin riippuvainen…

Lue lisää

KIINTEISTÖJEN MYYNNISTÄ

Julkaistu KS 18.9.2022 Kouvolan perussuomalaisten valtuustoryhmä vastustaa kaupungin kiinteistöjen myyntiä ulkomaiselle sijoitusyhtiölle. On runsaasti syitä, miksi kiinteistöjen myynti on kaupungille epäedullinen. Kaupungin kiinteistöt ovat yhteisesti kuntalaisten verovaroilla hankittua omaisuutta, jota tulee hoitaa vastuullisesti. Kouvola on tilanteessa, jossa lainakanta on korkea. Toki lainakantaa on pienennetty tekemällä kalliita leasing-sopimuksia. Kaupungilla on kroonista rakenteellista alijäämää, jota on korjattava rakenteita rohkeasti uudistamalla ja…

Lue lisää

KIINTEISTÖKAUPAT LISÄÄVÄT KÄYTTÖTALOUSKULUJA

Miksi Kouvolan kaupungin kiinteistöjen myynti Hemsölle tulee kalliiksi kuntalaisille? Sopimuksen vuokrat on määritetty kaupungin käytössä olevista sisäisistä vuokrista. Nämä vuokrat ovat niin sanotusti kustannusneutraaleja kaupungin sisällä, mutta kun ne menevät ulkopuolisille, eivät ne enää sitä ole. Raha siirtyy pois kaupungilta, aina ulkomaille asti. Sisäiset vuokrat eivät täysin vastaa todellisia kuluja vaan ovat näitä selkeästi suuremmat. Syyskuussa 2021 tehtiin päätös…

Lue lisää

MIKSI HALUAMME MYYDÄ KIINTEISTÖJÄ ULKOMAILLE, JOTKA OVAT OSA KRIITTISTÄ INFRAAMME?

Julkaistu KS 12.9.2022 Miksi kaupunki ja osa politiikoista haluaa myydä kaupungin omistamia kiinteistöjä? Kiinteistöjä, jotka ovat osa kriittistä infraamme, kuten koulut sekä palo- ja pelastusasemat? Tähän on helppo vastaus: jotta voisimme rakentaa uuden teatterin tai kulttuurikorttelin. Nämä jälkimmäiset eivät ole lakisääteisiä tehtäviämme eivätkä kriittistä infraamme. Kouvola on tilanteessa, jossa lainakanta on korkea. Toki lainakantaa on pienennetty tekemällä pitkässä juoksussa…

Lue lisää

Mistä me äänestämme aluevaaleissa?

Aluevaalit Kymenlaakso Joni

Julkaistu Kouvolan Sanomat 14.1.2022 Suomessa toteutettiin suuri lääniuudistus vuonna 1997, jonka perusteluja oli keventää paisunutta hallintoa. Vuoden 2009 lopulla läänit päätettiin lakkauttaa. Tästä asti, viimeiset yli 10 vuotta, lähinnä keskusta ja sittemmin vasemmistopuolueet ovat ajaneet sote-uudistusta. On selvää, että mitä useampi hallinnontaso on olemassa, mitä enemmän virkamiehiä ja poliitikkoja, karkaa päätöksenteko kuntalaisten käsistä aina kauemmaksi ja lisää kustannuksia. Tällä…

Lue lisää

Kymsoten yhtymävaltuusto 17.12.2021

Aluevaalit Kymenlaakso Joni

Kohdassa 52:12 perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro talousarviosta ja muutosesityksistä. Perussuomalaiset esittivät valtuuston kokouksessa seuraavia muutoksia: Kymsoten perussuomalaisten valtuustoryhmä                                                ESITYS Viite: Yhtymävaltuuston kokous kohta 67 Talousarvio 2022 Kymsoten yhtymävaltuuston kokous 17.12.2021 Kymsoten perussuomalaisten valtuustoryhmä, esittää seuraavaa muutosta talousarvioon 2022, Seuraavia talousarviossa 2022 olevia säästökohteita ei tule toteuttaa vuonna 2022: 1. Mäkikylän palvelukeskus (arvio 1,5 milj e) 2. Koks Medisiiniset palvelut osasto…

Lue lisää

Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2021

Aluevaalit Kymenlaakso Joni

Kouvolan kaupunginvaltuusto Viite:              Esityslista 13.12.2021, asia nro 9 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2025 Perussuomalaiset ovat huolissaan Kouvolan kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Globaali talouden tilanne voi johtaa merkittäviin muutoksiin inflaatiossa ja lainojen koroissa. Hyvinvointialueen aloitus tulee olemaan haasteellinen, tuoden mukanaan merkittävän huolen rahoituksesta ja kuntiin kohdistuvasta rasituksesta, joita emme vielä tiedä. Kouvolan kaupungin rakenteellinen alijäämä oli ennen korona-aikaa…

Lue lisää