Kymsoten yhtymävaltuusto 17.12.2021

Aluevaalit Kymenlaakso Joni

Kohdassa 52:12 perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro talousarviosta ja muutosesityksistä.

Perussuomalaiset esittivät valtuuston kokouksessa seuraavia muutoksia:

Kymsoten perussuomalaisten valtuustoryhmä                                                ESITYS

Viite: Yhtymävaltuuston kokous kohta 67 Talousarvio 2022

Kymsoten yhtymävaltuuston kokous 17.12.2021

Kymsoten perussuomalaisten valtuustoryhmä, esittää seuraavaa muutosta talousarvioon 2022,

Seuraavia talousarviossa 2022 olevia säästökohteita ei tule toteuttaa vuonna 2022:

1. Mäkikylän palvelukeskus (arvio 1,5 milj e)

2. Koks Medisiiniset palvelut osasto 7A/6 (arvio 1,24 milj e)

3. Vastaanottokoti Taimela, huostaanotettujen nuorten ja lasten ensipaikka, (arvio 0,23 milj e)

4. Haminan kiirevastaanottopalvelut, palauttaminen luvatunmukaiseen palvelutasoon (arvio 0,7 milj e)

5. Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, Myllykosken yksikkö (arvio ? e)

Yhteensä 3,67 milj e + Myllykosken yksikkö ??? e

6. Jo talousarviossa 2022 olevia Jaalan, Elimäen ja Voikkaan yksiköitä ei avata säästökohteiden listalle ja ne tulee pitää sen ulkopuolella, vaikka sivulla 21 lukee, että Jaalan ja Elimäen yksiköt lakkautetaan, kirjaus tulee korjata.

Säästöt

Säästöt 3,67 milj e + lakkautettavan Myllykosken yksikön kustannusvaikutus tulee löytää,

-Hankinnoista, etenkin tulee tarkastella HUS kanssa oleva hankintasopimuksen taloudellisuus.

-Tarkka selvitys kiinteistöistä ja niden kiinteistöjen myyminen, jotka eivät ole Kymsoten ydintoimintaa tai vuokralla välttämättömässä operatiivisessa toiminnassa. Kymsoten kiinteistöjen on tuloutettava lisää talousarvion alijäämän kattamiseksi.

-Leasing kulujen pienentäminen.

-Vuokrista ja vuokrien tasojen tarkastamisesta.

Kymsoten perussuomalaisten valtuustoryhmä