Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2021

Aluevaalit Kymenlaakso Joni
Kohdassa 3:39:45 perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro talousarviosta ja muutosesityksistä.

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Viite:              Esityslista 13.12.2021, asia nro 9

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2025

Perussuomalaiset ovat huolissaan Kouvolan kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Globaali talouden tilanne voi johtaa merkittäviin muutoksiin inflaatiossa ja lainojen koroissa. Hyvinvointialueen aloitus tulee olemaan haasteellinen, tuoden mukanaan merkittävän huolen rahoituksesta ja kuntiin kohdistuvasta rasituksesta, joita emme vielä tiedä.

Kouvolan kaupungin rakenteellinen alijäämä oli ennen korona-aikaa noin 100 miljoonaa euroa ja huolimatta tehdyistä säästötoimenpiteistä, sekä korona-avustuksista (37 miljoonaa euroa). Rakenteellinen alijäämä on kasvanut merkittävästi ollen mm. tieinfran osalta 20 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen osalta 97 miljoonaa euroa. Nykyisillä toimilla ei ole nähtävissä, että tilanne rakenteellisen alijäämän tai kaupungin talouden osalta paranisi, päinvastoin kaupungin velkamäärä kasvaa vuoteen 2025 vähintään 70 miljoonaa euroa ja korjausvelka kasvaa. Näillä on merkittävä vaikutus myös käyttötalousmenoihin ja talousmenojen kohdentamiseen, sekä lakisääteisiin tehtäviin ja operatiiviseen toimintaan. Operatiivinen toiminta on kärsinyt massiivisten uudisinvestointien johdosta, joka näkyy mm. palvelujen heikkenemisenä ja korjausvelan kasvuna.

Talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2025 ei ole riittävästi huomioitu seutukunnan tulevaa demokrafista kehitystä (väki vähenee ja ikääntyy), strategiaa (verkostokaupunkia ja kyliä pitkin kaupunkia), jossa tällä TA merkittävästi keskitetään toimintaa Kouvolan keskustaan, eikä edelleenkään ole tietoa Kymsoten talousarviosta vuodelle 2022 sekä vaadituista lisäselvityksien vaikutuksista (tapaus Virolahti Kymen Sanomat 10.12.2021).

Edellisen johdosta Kouvolan seudun perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavaa

  1. Isoista uudisinvestoinneista (uimahalli, kulttuurikortteli) päättäminen ja suunnittelu tulee siirtää vuodelle 2023 ja mahdollinen toteutus/kunnostus sitä seuraaville vuosille, kun selviää millainen mm. hyvinvointialueen taloudellinen rasitus on kaupungille. Esitämme, että TA 2022 ja TS 2022-2025 laitetaan uudelleenvalmisteluun.
  • Mikäli TA 2022 ja TS 2022-2025 ei laiteta uudelleenvalmisteluun, esitämme seuraavia muutoksia

Laskelmat

Investointiosa (sivut 69-72)

Investointisuunnitelma vuosina 2022-2025

Esitämme, että investoinneista poistetaan vuodelta TA 2022 seuraavasti

-Uusi uimahalli (suunnittelukulut) 0,25 milj e

-Museo-teatteri (suunnittelukulut) 0,2 milj e

Yhteensä 0,45 milj e

Esitämme, että investoinneista poistetaan vuosien TS 2023-2025 seuraavasti

-RR-alueen III vaihe 5 milj e (tehdään vain RRT hankkeesta saaduilla tuloilla)

-Uusi uimahalli 22,6 milj e

-Museo-teatteri 15,3 milj e

Yhteensä 42,9 milj e

Vuoden 2022 säästöt 0,45 milj e varataan mahdollisen Kymsoten alijäämän kattamiseen.

Vuosien TS 2023-2025 muutokset 42,9 milj e varataan seuraavasti:

-12 milj e uimahallien ja teatterin korjaukseen, sekä mahdolliseen uimahalliin tehtävän laajennuksen toteuttamiseen.

-15 milj e (5 milj e / vuosi) tieinfran ja kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen, kaavoituksen ja uuden tontti-infran rakentamiseen, luontopolkujen, urheilupaikkojen, puistojen kunnostamiseen, sekä kuntalaisia lähellä oleviin palveluihin ja hyvinvointiin.

-15,9 milj e vähemmän uusia lainoja.

Näillä toimilla saavutamme joustavuutta kaupungin taloudessa, emmekä tarvitse veronkorotuksia tai joudu myymään kriittistä infraa ja luonnollisia monopoleja.

Ja kysymme,

Käyttötalousosa

3.2 Konsernipalvelut (sivu 38) ja 3.2.2 Kaupunginhallitus (sivu 43)

Mistä johtuu konsernipalvelujen ja edelleen jyvitetty kaupunginhallitukselle henkilöstökulujen nousu TS 2023 yli 4 milj e, sekä avustuksien nousu 8 milj e / vuosi?

Kouvolassa 13.12.2021

Kouvolan seudun perussuomalaisten valtuustoryhmä