Mistä me äänestämme aluevaaleissa?

Aluevaalit Kymenlaakso Joni

Julkaistu Kouvolan Sanomat 14.1.2022

Suomessa toteutettiin suuri lääniuudistus vuonna 1997, jonka perusteluja oli keventää paisunutta hallintoa. Vuoden 2009 lopulla läänit päätettiin lakkauttaa. Tästä asti, viimeiset yli 10 vuotta, lähinnä keskusta ja sittemmin vasemmistopuolueet ovat ajaneet sote-uudistusta.

On selvää, että mitä useampi hallinnontaso on olemassa, mitä enemmän virkamiehiä ja poliitikkoja, karkaa päätöksenteko kuntalaisten käsistä aina kauemmaksi ja lisää kustannuksia. Tällä uudistuksella paisutamme jälleen hallintoa. Tämä organisaatio tulee hallinnoimaan jo nyt haasteellista koko Kymenlaakson sosiaali- ja terveysalan, sekä palo- ja pelastusalan palveluja.

Nämä vaalit eivät ole paikalliset vaan maakunnalliset. Voimme vain yhteistyötä tekemällä ajaa mahdollisimman järkevästi vaikeaksi muodostuvia uudistuksia eteenpäin. Tämä ei tule olemaan helppoa, on turha väittää muuta. Meidän kaikkien on kyettävä huomioimaan alueemme laajat etäisyydet ja mm. aika päästä hälytystehtävän kohteeseen. Ei pidä unohtaa myöskään väestökehityksen muutosta ja siten lisääntyvän vanhenevan väestön tarpeita.

Näiden vaalien tuloksen mukaisesti valitaan ne puolueet ja luottamushenkilöt päättämään meidän, mutta myös lapsiemme tulevista palveluista. Tosiasia on, että valtion antama rahoituskehys ei tule riittämään nykyisten palvelujen ja kulujen ylläpitämiseen. Tämä tarkoittaa merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja toimintojen sopeuttamista, säästöjen etsimistä, sekä pahimmillaan palvelujen karsimista. Kenet sinä haluat päättämään niistä ja määrittämään missä, sekä miten palvelut ovat Kymenlaaksossa? Kenet sinä haluat puolustamaan niitä, jotka eivät kykene itseään puolustamaan? Näistä asioista me aluevaaleissa äänestämme.

Vaikka et aikoisikaan äänestää, niin äänestämättä jättämisellä tuet niitä, joita et äänestäisi. Muista käyttää äänioikeuttasi.

-Joni Mörk

Aluevaaliehdokas, Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen, perussuomalaiset