ENERGIAN SÄÄSTÖÄ

KS 25.10.2022

Kaupunginhallitus päätös, jonka mukaan toimialojen tulee säästää 3 miljoonaa euroa rahaa energiakustannuksista, on epäselvä ja ongelmallinen.

Ensinnäkin tällä päätöksellä halutaan säästää rahaa – ei energiaa tai sähkönkulutusta. Sähkön hinta on vaihdellut rajusti, ja sen kulutuksesta maakaasun lisäksi tulee suurimmat kustannukset. Onneksi maakaasusta on pyritty eroon ja siirrytty osin jopa takaisin öljylämmitykseen.

Toisekseen säästyvä rahamäärä on täysin riippuvainen energian, etenkin sähkön, hinnasta. Kun sähkönkulutusta pienennetään, ”säästämme” sitä enemmän, mitä kalliimpaa sähkö on. Kolmanneksi: huomioidaanko näissä rahallisissa säästötavoitteissa esimerkiksi siirtomaksut tai menetetyt lipputulot?

Miksi sitten haluamme säästää rahaa energian varjolla? Totta kai pitää aina miettiä, miten energiaa säästetään, eikä sitä ainakaan saa tuhlata.

Mutta koska tavoitteeksi on otettu 3 miljoonaa euroa, onko kyse energian säästämisestä, vastuullisuudesta tai hienoista arvoista osallistua sähköverkon toimintakyvyn ylläpitoon?

Kouvolan teoilla koko maan sähköverkon osalta on tuskin mitään käytännön merkitystä, etenkään, jos muut eivät säästötalkoisiin osallistu. Onko kyse siis kaupungin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja siitä, ettei alijäämä näyttäisi rumalta? Kun teemme alijäämää, vaikuttaa se muun muassa kaupungin lainanottamiseen, rahoituspäätösten tekemiseen ja korkoihin. Merkittävällä alijäämällä on myös vaikutuksensa kriisikuntakriteereissä, vaikka kriteereitä onkin useita.

Kaupungissamme on merkittävä taloudellinen ja rakenteellinen ongelma. Haastavina taloudellisina aikoina sen negatiivinen merkitys vain korostuu. Onko siis oikein, että lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluista ja fyysisen kunnon ylläpidosta tingitään, kun emme kykene tekemään rakenteellisia ratkaisuja kaupungin kulurakenteen osalta?

Pandemian takia harrastusmahdollisuudet ovat olleet useamman vuoden heikoissa kantimissa. Mikä on näiden hinta kuntalaisten toimintakyvyn kannalta pitkässä juoksussa, ja mikä merkitys näillä säästöillä on siihen?

Ensisijaisesti tulisi löytää pehmeitä keinoja, kuten lämpötilojen alentamista ja energian käytön tehostamista. Jos haluamme säästää energiaa, olisi säästötavoitteen oltava megawattitunneissa, ei rahassa.