MIKSI UUSI RAJAVARTIOLAKI ON TÄRKEÄ?

Julkaistu PK/Ank 28.9.2022

Miksi kesällä hyväksytty rajavartiolaki on tärkeä? Tapa, jolla sisäiseen- ja ulkoiseen turvallisuuteen vaikutetaan, on voimakkaasti muuttunut vuosien varrella. Jokaisella suvereenilla valtiolla on oikeus ja velvollisuus tehdä omaa ja kansalaistensa turvallisuutta edistäviä päätöksiä, sekä lakeja. Tässä asiassa eduskunnan hallintovaliokunta Riikka Purran johdolla on tehnyt tärkeää työtä. Suomi vastaa omasta rajaturvallisuudestaan, ei EU, eikä kukaan muukaan.

Massasiirtolaisuus, jossa voidaan ujuttaa myös vihamielisen valtion joukkoja, on yksi keskeisiä hybridivaikuttamisen muotoja. Massasiirtolaisuudella on mahdollista kuormittaa niin paikallisia resurssien kuin talouttakin, sekä sitoa tärkeitä voimavaroja hybridivaikuttamisen hallintaan. Parhaillaan naapurimaassamme tapahtuva liikehdintä ja osittainen liikekannallepano on huolestuttavaa. Samalla kun turisteja tai kutsuntoja välttäviä venäläisiä tulee maahan, on mahdollista, että maahamme saapuu myös vihamielisiä toimijoita. Uusi laki antaa toimivaltaa viranomaisille vaikeissa ja nopeissakin häiriötilanteissa, sekä etukäteen laillisen mahdollisuuden varautua eri tilanteisiin. Laki antaa myös selkänojan viranomaisille ja sillä on mahdollinen ennaltaehkäisevä vaikutus. Viisumien myöntäminen ja rajan yli tulo, myös Schengen-viisumien osalta, on tässä tilanteessa toistaiseksi keskeytettävä. Vahva ja johdonmukainen sanoma, sekä suvereenista alueestamme ja lakiperustasta huolehtiminen ennaltaehkäisevästi, lisää maamme kokonaisturvallisuutta.