MIKSI HALUAMME MYYDÄ KIINTEISTÖJÄ ULKOMAILLE, JOTKA OVAT OSA KRIITTISTÄ INFRAAMME?

Julkaistu KS 12.9.2022

Miksi kaupunki ja osa politiikoista haluaa myydä kaupungin omistamia kiinteistöjä? Kiinteistöjä, jotka ovat osa kriittistä infraamme, kuten koulut sekä palo- ja pelastusasemat? Tähän on helppo vastaus: jotta voisimme rakentaa uuden teatterin tai kulttuurikorttelin. Nämä jälkimmäiset eivät ole lakisääteisiä tehtäviämme eivätkä kriittistä infraamme.

Kouvola on tilanteessa, jossa lainakanta on korkea. Toki lainakantaa on pienennetty tekemällä pitkässä juoksussa kalliita leasing-sopimuksia. Myyminen on seuraava keino saada rahaa, paikata rakenteellista alijäämää, rakentaa uutta ja samalla siirtää laskua tulevaisuuteen lapsiemme maksettavaksi.

Hemsö hakee 5-6 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalleen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei osta näitä kiinteistöjä ilmaiseksi, vaan haluaa enemmän rahaa kuin maksoi. Huolestuttavaa on, että tämä tuotto menee Suomen ulkopuolelle Ruotsiin. Me siis kansakuntana köyhdymme.

Kulujen nousu, esimerkiksi kallistunut lämmitys tai sähkö, remontit, kiinteistöpalvelut, tulevat suoraan meidän maksettavaksemme. Kaupungin omistuksessa meillä olisi edes jonkinlainen mahdollisuus hallita näitä.

Olen kuullut useasti, että kaupungin tehtävä ei ole omistaa kiinteistöjä. Miksi sitten omistamme jatkossakin teatterin tai uimahallin? Miksi Hemsötä eivät nämä kiinteistöt kiinnosta? Siksi, koska ne eivät ole lakisääteisiä tehtäviämme ja siten eivät ole kriittistä infraamme.

On absurdia, että myymme meille kaikista tärkeimmät kiinteistöt. Saamallamme rahalla teemme kiinteistöjä, jotka eivät ole niin tärkeitä, vaan toiminta niissä on vapaaehtoista.

Veronmaksajille kokonaisedullisinta olisi, jos myisimme palo- ja pelastusasemat suoraan hyvinvointialueelle. Kaupunkina tekisimme liiketoimintaa ja ottaisimme mukavan vuokratuoton näistä kiinteistöistä valtiolta, joka rahoittaa hyvinvointialueita.

Myynti lämmittää vain hetken. Etenkin, kun käytämme rahat toissijaisiin kohteisiin. Jos myymme nämä kiinteistöt ulkomaiselle sijoitusyhtiölle, sidomme kätemme sekä tulemme jättämään jälkipolvillemme tekemättömän paikan kamppailussa kohonneiden kulujen kanssa.