Kouvolan suhtautuminen yrittäjiin

Julkaistu Kouvolan Sanomat 22.5.2021 ja PK-lehti 26.5.2021

Yritykset luovat työtä, työpaikkoja ja siten lisäarvoa ja verotuloja. Kouvolan kaupunki hankkii ja käyttää huomattavan määrä vuodessa eri palveluita ja tavaroita, sekä toteuttaa hankkeita. Puheissa korostetaan myönteisyyttä seudun yrittäjiä kohtaan, mutta käytännön tasolla on kehitettävää. Kouvolassa on reilut 5000 yritystä, jotka työllistävät noin 18.000 ihmistä. Viimeisen tiedon mukaan noin puolet kaikista kaupungin hankinnoista suuntautuu paikallisille yrityksille. Tämä on erinomainen asia, vaikka on syytä huomata, että paikalliseksi yritykseksi lasketaan yritys, jonka toimipaikka on Kouvolassa. Näiden kate kulkeutuu pois seutukunnalta.

Yrittäjyyteen tulisi suhtautua positiivisesti niin kaupunkina, viranhaltioina kuin työntekijöinä, helpottaa kaikessa hallinnossa näiden toimintaa, uusien yritysten syntymistä ja huomioida erilaisia tarpeita. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa niin pienten kuin suurtenkin yritysten toiminta mahdollisimman mutkattomasti kaikissa portaissa. Positiivinen suhtautuminen lähtee yksilön toiminnasta toista yksilöä kohtaan. Tällä lisäämme vetovoimaisuutta alueellamme.

Kaupungin hankintojen kohdentuminen tulee seurata ja kohdistaa vielä paremmin aidosti paikallisille yrittäjille. Näiden kate jää paikkakunnalle ja kumulatiivisesti vuosien varrella hyödyttää yhä enemmän kaikkia kaupungissa. Yhdessä ja yhteistoimilla pääsemme eteenpäin.

Kouvolan seudun perussuomalaisten yrittäjinä toimivat kuntavaaliehdokkaat
Elisa Ahtiainen, Jari Kaleton, Sheikki Laakso, Joni Mörk, Seppo Nikkanen, Juhani Palmros, Janne Patjas, Mikko Peltoja (ex yrittäjä), Tuula Riikonen, Juha Raippo, Jari Sipari, Esa Tiainen (sit.), Hannu-Matti Vertanen, Matti Wiik, Aki Vierula