Sisäisistä vuokrista

Julkaistu 30.9.2021 Kouvolan Sanomat

Mikä merkitys sisäisillä vuokrilla ja niiden korotuksella on kaupunkilaisille? Ensinnäkin se, että kun rahaa kierrätetään taskusta toiseen pitää sen kyseisen rahan tulla jostakin. Peruste toimialojen tilankäytön järkevöittämiseen sisäisesti ja korjauskustannusten määrittäminen ei kestä lähempää tarkastelua. Tilojen käyttö perustuu tarpeeseen sekä osin palvelujen keskittämiseen ja on siten päätöskysymys yli toimialojen. Korjauskulujen määrittämiseen on kustannustehokkaampi ratkaisu olemassa. Tilapalvelut hallinnoivat Kouvolassa noin 400 kiinteistöä. Kyseinen palvelu on konsernipalvelujen alla, johon poliittinen valvonta ulottuu heikosti.

Trellum ei ole tehnyt varsinaista katselmusta tai kuntoarviota kiinteistöihin, vaan tarkastellut asiaa taulukkolaskennalla ja ohjeellisilla rakenteiden sekä rakennusten elinkaarimalleilla. Tämä ei vastaa todellisuutta rakennusten kunnosta tai kunnostustarpeesta. Lopulta rakennuksen arvo perustuu ostajan ja myyjän transaktioon. Julkisilla rakennuksilla, kuten uimahalleilla, kouluilla tai vaikkapa kaupungintalolla tämä arvo on lähempänä nollaa, koska kukaan ei niitä osta, ainakaan merkittävällä hinnalla. Nyt arvo on määritelty keinotekoisesti. Kaupungin julkisten rakennusten toiminnallinen käyttöarvo on kuitenkin suuri, koska niitä tarvitaan palveluiden tuottamiseen. Pääomavuokrien keinotekoinen rakennusten arvo ja 6 % tuottovaatimus on ongelmallinen, osa kaupungin rakennuksista ei tule tuottamaan koskaan transaktioarvoa. Tuottovaatimus tarkoittaa myös sitä, että tältä osin kustannukset nousevat kymmenessä vuodessa 79 % ja rakennusten arvo itsessään ei vastaa todellisuutta.

Mikä tämän kaiken vaikutus siis on? Lisääntyneet kustannukset tulee kattaa ja raha siihen tulee joko velasta tai kohonneina maksuina ja veroina kuntalaisten selkänahasta. Kustannukset tulevat karkaamaan käsistä ja tämä tulee vaikuttamaan pidemmällä ajalla merkittävän negatiivisesti toimialojen operatiivisiin toimintoihin. Jatkossa kasvava osa toimintamenoista meneekin sisäisiin vuokriin, jolloin palveluista, investoinneista ja operatiivisesta toiminnasta on karsittava tai vastaavasti kuntalaisilta on saatava lisää rahaa kaupungin käyttöön. Näin on käynyt mm Poliisille ja Puolustusvoimille, kokonaisbudjetista tilakustannukset ovat räjähtäneet käsistä. Toinen puoli asiaa on, että näillä keinotekoisesti kohotetuilla kustannuksilla voidaan perustella vaikkapa jonkin koulun lopettamista ja uuden massiivisen yksikön rakentamisen kannattavuutta. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta ja on jo tullut, sekä tulee kalliiksi kuntalaisille.

Pidemmällä aikavälillä kustannustehokkaampi ratkaisu olisi, määrittää myytävät, purettavat ja välttämättä tarvittavat kiinteistöt. Rakennusalan ammattilaisten toimesta tulisi selvittää tarvittavien kiinteistöjen todelliset kustannukset ja korjaustarpeet riittävän pitkällä PTS-suunnittelulla. Tämän kautta voi mahdollisimman todellisiin kustannuksiin perustuen, budjetoida rahat kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen.