Kouvolan tekninen lautakunta haluaa lisää rahaa – ”Kouvolan suuret investoinnit syövät kuntalaisia lähellä olevia palveluita”

Kouvolan Sanomat Janne Rönkkö 17.10.2021

Tekninen lautakunta hyväksyi ensi vuoden talousarvion, mutta jätti päätökseen takaoven. Puheenjohtaja Joni Mörkin mukaan annettu rahoituskehys on liian tiukka.

Kouvolan teknisen lautakunnan tuore puheenjohtaja Joni Mörk (ps.) sanoo, että pelkästään kaupungin väyläverkon korjausvelka tuplaantuu vajaassa kymmenessä vuodessa.

– Korjausvelka on tällä hetkellä noin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2030 se on noin 40 miljoonaa, jos kaupunki tekee kaikki suunnittelemansa suurinvestoinnit.

Hänen mukaansa laskelmassa ei ole huomioitu ensi vuoden talousarvion mahdollista vaikutusta, joten korjausvelkaa on todennäköisesti vieläkin enemmän.

– Vasta tuplaamalla vuoden 2020 taso eli 6,8 miljoonaa euroa, väyläverkon korjausvelka saadaan pysäytettyä. On muistettava, että kiinteistöissä korjausvelkaa on 97 miljoonaa euroa.

”Korjaukset unohdettu”

Mörkin mukaan Kouvolassa on unohdettu vuosihuoltojen ja korjausten merkitys.

– Kunnossapidosta on jo nipistetty vuosien ajan. Kiinteistöt rapistuvat, jonka jälkeen todetaan, että täytyy rakentaa uutta tilalle. Nyt ajetaan omaa päätä kohti Kouvolan betoniseinää. Ja se sattuu.

Hän sanoo, että jos ja kun painopiste on suurissa investoinneissa, syödään samaan aikaan kuntalaisia lähellä olevia palveluita ja infraa.

– Samalla menetämme joustavuuden taloudessa.

Uudelleen valmisteluun

Mörk toi huolensa esiin tekniselle lautakunnalle lokakuun 5. päivän kokouksessa. Kokouksen asialistalla oli lautakunnan ensin vuoden talousarvio ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma.

Mörk esitti viime viikolla, että talousarvio ja taloussuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitys hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti.

Puoli miljoonaa vuosittain lisää käyttötalouteen

Puheenjohtajan mukaan annettu rahoituskehys on liian tiukka.

– Teknisen toimialan lisärahoitustarve on noin 2,5 miljoonaa euroa investointeineen ja 0,5 miljoonaa euroa käyttötalouteen vuosittain nykyiseen verrattuna.

Toimiala tarvitsee Mörkin mukaan tämän verran lisää rahaa, jotta lakisääteiset tehtävät ja kuntalaisten palvelut turvataan.

– Nykyinen rahoituskehys vaarantaa henkilökunnan jaksamisen, operatiivisen toiminnan ja palveluiden laadun sekä aiheuttaa korjaus- ja infran investointivelan kasvun.

Uusi käsittely talousseminaarin jälkeen

Talousarvio ja -suunnitelma oli uudestaan teknisen lautakunnan käsittelyssä tämän viikon torstaina, päivän keskiviikkona pidetyn valtuuston talousseminaarin jälkeen.

Euromuutoksia ei lautakunnassa tehty, vaan sekä talousarvio että -suunnitelma hyväksyttiin. Asia etenee normaaliin tapaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Toimintakate kohtuuttoman pieni

Päätökseen kirjattiin kuitenkin lautakunnan yksimielinen arvio mahdollisesta talousarviomuutoksesta.

– Tekniselle lautakunnalle asetettu toimintakate on määritelty kohtuuttoman pieneksi, ja se asettaa riskejä palveluiden toiminnalle ja henkilöstön työhyvinvoinnille, päätökseen tehdyssä lisäyksessä todetaan.

Lautakunnan mielestä koronapandemiasta ja maailman tilanteesta aiheutuneet kustannusten nousut muun muassa rakennusmateriaaleissa ja polttoaineissa aiheuttavat toimintakatteen korotuspaineita.

RRT-rahoja korjausinvestointeihin?

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että talouden kehitystä seurataan erityisellä tarkkuudella ja varaudutaan mahdolliseen kustannusten noususta johtuvaan talousarviomuutokseen ensi vuoden aikana.

– Yhdyskuntatekniikan investointimäärärahoja on välttämätöntä nostaa lähitulevaisuudessa, jotta katualueiden korjausvelka saadaan pysäytettyä. Jos vuoden 2022 loppuun mennessä valmistuvan RR-terminaalin investoinnista jää määrärahoja käyttämättä, tulee osoittaa ne yhdyskuntatekniikan korjausinvestointeihin, lisäyksessä vaaditaan.