Perussuomalaiset halusivat vielä karsia Kymsoten säästölistaa – Esitykset kaatuivat yhtymävaltuustossa

Kouvolan Sanomat Kimmo Puhakka 17.12.2021

Kymsoten yhtymävaltuusto säilytti talousarvion ennallaan useista muutosesityksistä huolimatta.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten talousarvio pysyi ennallaan yhtymävaltuuston kokouksessa perjantaina.

Perussuomalaiset esittivät useita muutoksia Kymsoten listaamiin säästökohteisiin, mutta esitykset kaatuivat äänestyksissä.

Useita muutosesityksiä

Kouvolalaisen Joni Mörkin esittelemässä perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksessä haluttiin perua Kuusankoskella sijaitsevan Mäkikylän palvelukeskuksen ja Myllykoskella toimivan kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen yksikön lakkauttaminen.

Lisäksi esityksessä haluttiin säilyttää Kymenlaakson keskussairaalan medisiinisten palvelujen osasto 7A/6 ja Kotkassa oleva huostaanotettujen nuorten ja lasten vastaanottokoti Taimela sekä pitää ennallaan Haminan kiirevastaanoton aukiolo. Säästöesityksessä kiirevastaanotto suljetaan viikonlopuiksi.

Perussuomalaisten laskujen mukaan säästöjen peruminen olisi lisännyt kustannuksia 3,67 miljoonaa. Mukana eivät olleet Myllykosken yksikön kulut, joista valtuustoryhmällä ei ollut tietoa.

Säästöjä hankinnoista

Vastapainoksi perussuomalaiset olisivat säästäneet hankinnoista. He halusivat erityisesti tarkastella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun hankintasopimuksen taloudellisuutta.

Muita säästökohteita olivat Kymsoten ydintoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyminen, leasing-kulujen pienentäminen ja vuokrien tasojen tarkastaminen.

Mörk sanoi kokouksessa, että Kymsoten viranhaltijoiden on pystyttävä löytämään riittävästi uusia säästöjä perussuomalaisten ohjeistuksen perusteella, ja jos tämä ei onnistu, on tyydyttävä alijäämäiseen budjettiin.

Viisi äänestystä

Jokaisesta perussuomalaisten muutosesityksestä äänestettiin erikseen. Kokouksessa oli paikalla 24 valtuutettua, joilla oli käytössään yhteensä 1 079 ääntä.

Valtuusto päätyi säilyttämään Taimelan lakkautuksen talousarviossa äänin 615,66–463,33. Haminan kiirevastaanoton aukiolon supistaminen säilyi äänin 646–433.

Mäkikylän palvelukeskuksen, Myllykosken yksikön ja osaston 7A/6 kohdalla äänestykset olivat täpärämpiä. Kaikki äänestykset päättyivät perussuomalaisten tappioksi äänin 551,33–527,67.

Kotkalainen vasemmistoliiton valtuutettu Petri Joukainen olisi hylännyt kokonaan talousarvion psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen, terveyden ja sairaanhoidon palvelujen sekä koti-, asumis- ja hoivapalvelujen käyttötaloutta koskevat kohdat säästöineen. Hänen esityksensä eivät kuitenkaan saaneet kannatusta, joten ne raukesivat.

Epäselvyyksiä maksuista

Talousarviokäsittelyn loppupuolella käytiin pitkä keskustelu jäsenkuntien maksuosuuksista Kymsotelle.

Miehikkälän Jari Heinonen (kesk.) ja Virolahden Sisko Ukkola-Paronen (kesk.) olivat tyytymättömiä siihen, että talousarvioesityksessä Virolahden palvelusopimuksen mukaiset maksut ovat nousemassa 31,1 prosenttia ja Miehikkälän maksut 16,9 prosenttia kuluvan vuoden tasosta.

Muiden kuntien maksujen nousut ovat maltillisempia. Kouvolalla nousu on 5,9 prosenttia. Miehikkälän ja Virolahden edustajat pitivät Kymsoten laskelmia virheellisinä ja sanoivat, etteivät olleet saaneet niille kunnon selitystä.

Kymsoten talousjohtaja Helena Perämäki sanoi nousun johtuvan siitä, että sosiaalipalvelujen käyttö oli noussut merkittävästi vuonna 2020 erityisesti Miehikkälässä ja Virolahdella. Hän ei voinut tietosuojan vuoksi avata asiaa tarkemmin.

Ukkola-Paronen esitti, että Miehikkälän ja Virolahden maksuosuudet eivät nouse, vaan ne säilytetään syksyn 2021 tasolla. Pienet kunnat eivät juuri saaneet tukea äänestyksessä. Esitys hävisi äänin 998,66–80,33.

Ylijäämäinen budjetti

Talousarviossa Kymsoten toimintatuotot ovat noin 817 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 814 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät ovat palvelujen ostot, noin 348 miljoonaa euroa, ja henkilöstökulut, noin 323 miljoonaa euroa.

Talousarvioon on sisällytetty myös 153 uuden toimen ja 27 uuden viran perustaminen. Nämä lisäävät henkilöstökustannuksia yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa.

Säästöjen taustalla virhe

Kymsoten säästölistan taustalla oli tilinpäätösennusteen virhe, jonka vuoksi yhtymä joutui loppuvuodesta pyytämään jäsenkunnilta odotettua enemmän rahaa. Kunnat vaativat yhtymää löytämään säästöjä omasta toiminnastaan.

Säästölista herätti paljon keskustelua, mutta sitä karsittiin jo ennen yhtymävaltuuston kokousta. Kymsoten yhtymähallitus poisti joulukuun alussa listalta 40 000 euron säästön sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, minkä ansiosta päivystys jatkuu sekä Kouvolassa että Kotkassa.

Elimäen ja Jaalan terveysasemien sekä Voikkaan hammashoitolan lakkautus peruutettiin ja niiden toimintoja päätettiin tarkastella uudelleen Ratamokeskuksen aloitettua toimintansa keväällä 2022.

Nuorten Matalan mielenterveyspalvelujen jatkamisesta oli päätetty jo aiemmin.